Veel activiteiten bij dorpsbelangen DES

Het nieuws van Dorpsbelangen DES.
In de vorige editie van Zevenhuizen nieuws hebben we het bestuur aan uw voorgesteld, nu met de gezichten erbij.

Als bestuur zijn we druk bezig met een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een nieuwe dorpsvisie 2020 – 2029. De start zal zijn dat alle inwoners van Zevenhuizen huis aan huis een enquête formulier in de brievenbus krijgen, met het verzoek deze in te vullen en in te leveren tijdens de jaarmarkt (pen cadeau) , brievenbus Verenigingsgebouw of aan de Bremstraat 19. In deze brief staat ook een link zodat het ook digitaal kan worden ingevuld en worden verstuurd. Zo kunnen er meerdere personen van een huishouden het formulier invullen. Het mag helder zijn hoe meer ingevulde enquêtes hoe beter er een beeld is waar we de komende 10 jaar als dorp voor staan en waar we naar toe willen. De uitslag van de enquête zal sowieso terug te vinden zijn in de dorpsvisie.
Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek met B&W zijn er een aantal punten aan de orde geweest; nota langzaam verkeer, infrastructuur enzovoort. Het is voor ons zoeken om de juiste personen binnen de gemeente te vinden die ons verder kunnen helpen. Je merkt dat de gemeente van goede wil is, maar ook zelf nog zoekende is naar de juiste bereikbaarheid en zichtbaarheid.
Ook wij zijn druk bezig met de jaarmarkt. Nu wij het Verenigingsgebouw beheren, hebben wij hierin met alle vrijwilligers een extra taak/organisatie. Vrijdag 9 augustus is er een filmavond, zaterdag wordt de bingo door Concordia hier georganiseerd, woensdag is het Verenigingsgebouw open voor een foto expositie met oude foto’s over Zevenhuizen en stukjes van de film en buiten is er het sfeerplein met muziek en vertier en dan donderdag het beachvolleybal.
DES zal tijdens de jaarmarkt te vinden zijn in het Verenigingsgebouw (voormalig kapsalon) of net daarvoor (bij mooi weer) om de ingevulde enquêtes in ontvangst te nemen, in gesprek te gaan over wat er speelt in Zevenhuizen, tips en tops in ontvangst te nemen zodat we kunnen door ontwikkelen, dorpsvlag is verkrijgbaar en u kunt zich opgeven als vrijwilliger voor Verenigingsgebouw en/of lid worden van DES zodat we krachtig(er) naar buiten kunnen treden. Welzijnsorganisatie de Schans sluit bij ons aan om te vertellen wat zij voor de inwoners van Zevenhuizen kunnen betekenen.
Om 20.00 uur ‘s avonds zullen wij de jaarlijkse meter worst uitreiken aan een persoon, organisatie, vereniging, ondernemer etc. die zich op een positieve manier bezig heeft gehouden met de leefbaarheid van het dorp en zijn inwoners. Komt allen naar het Verenigingsgebouw om te kijken wie deze prijs en de eeuwige roem in ontvangst mag nemen.
Daarnaast hebben tijdens de jaarmarkt SP7, OVZ, MFC en DES een gezamenlijke prijsvraag waar mooie prijzen mee zijn te winnen. De 1e prijs is €40,- en verder vele andere prijzen. We staan dit jaar niet samen omdat een ieder zijn eigen specifieke activiteit heeft die past bij de identiteit van de betreffende organisatie/vereniging. Ieder heeft een eigen vraag/opdracht en als u alle 4 juist heeft beantwoord, worden uit de goede uitzendingen de prijzen getrokken. Tijdens de jaarmarkt vindt hierover meer informatie bij elke stand.

BBQ voor de vrijwilligers van het Verenigingsgebouw
28 juni hebben we alle vrijwilligers uitgenodigd voor een compleet verzorgde BBQ, waarbij het voltallige bestuur van DES de rol van vrijwilliger op zich heeft genomen om ieder van een hapje en drankje te voorzien. Niet iedereen was of kon aanwezig zijn maar het was een gezellige bijeenkomst.
Jelle Lammers bedankte alle vrijwilligers voor de inzet en betrokkenheid die zij het afgelopen jaar hebben laten zien . Ook hoe belangrijk alle vrijwilligers zijn want het Verenigingsgebouw kan niet zonder hen. Met natuurlijk de wens dat een ieder zich ook het komend jaar weer wil inzetten voor het Verenigingsgebouw. Ondanks de 50 vrijwilligers, kunnen we nog steeds mensen gebruiken. We merken nu bij het organisatie van de feestweek dat we behoefte hebben aan “losse krachten” opbouwen en afbreken van het terras, glazen halen etc. Dus als je zegt je mag mij dan wel bellen en vragen, heel erg graag. Dus via dorpsbelangendes@gmail.com of via iemand van het bestuur of tijdens de jaarmarkt. Daarnaast is de bijdrage aan kennis en kunde die Hanneke en Annechienus leveren nog steeds van waarde.

Als inwoner wilt u een activiteit organiseren in het Verenigingsgebouw, wat te doen: U neemt contact op met Verenigingsgebouw ( Hanneke Drent 06 – 48688646). Zij kijkt of het kan en schakelt vervolgens 1 van de 5 planningsmensen in, zegt wat de bedoeling is en hoeveel vrijwilligers er nodig zijn en de betreffende planner benadert vervolgens de vrijwilligers. De 4 planners zijn gekoppeld aan vrijwilligergroepen, zoals schoonmaak, losse activiteiten, bingo, onderhoud etc. Zodat het voor een ieder helder is, wie contactpersoon is en het overzichtelijk blijft.

Facebook Comments Box

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *