Leger oefent 5 dagen in Noord-Nederland

De eenheid 102 EOV compagnie van de Koninklijke Landmacht, zal een oefening houden in de periode van 18 t/m 22 juni. De oefening zal zich afspelen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe én in de kop van Overijssel. Aan de oefening zal worden deelgenomen door 16 wielvoertuigen en 50 manschappen.

Er wordt géén gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie

In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Indien niet openbare wegen, terreinen of paden gebruikt moeten worden, dient vooraf toestemming van de eigenaar of beheerder te worden gevraagd. Er zal alles aan gedaan worden om hinder van het burgerverkeer te voorkomen.

Schade?

Indien, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaat, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc., melden aan:

  • Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
    Postbus 90004
    3509 AA Utrecht
    Telefoon 030-2180420
    Jdvclaims@mindef.nl
Facebook Comments Box

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *