75 jaar bevrijd Zevenhuizen

Op 13 april 1945 is Zevenhuizen bevrijd. Volgend jaar 75 jaar geleden.

Vanuit het Comité 4 mei Zevenhuizen is het initiatief genomen om rond deze datum een expositie te organiseren. Naast de expositie zal een boek worden uitgegeven. Zowel de expositie als het boek zullen gaan over het leven in ons dorp in de jaren van de 2e Wereldoorlog tot de jaren 1950.

Werkgroep 13 april 1945
De initiatiefnemers worden ondersteund door de Historische Kring Leek. Samen vormen ze de Werkgroep 13 april 1945. De Stichting Promotie Zevenhuizen heeft dit initiatief omarmt waardoor de werkgroep onder hun vleugels valt.

Subsidie en sponsoring
Om het een en ander mogelijk te maken is de werkgroep bezig de diverse subsidies en sponsering te werven. Maar met alleen financiële middelen haalt de werkgroep niet het beoogde resultaat. Om resultaat te halen is de werkgroep bezig met het inwinnen van informatie, foto’s, voorwerpen en dergelijke. Deze worden ingewonnen uit de diverse archieven. De werkgroep verwacht dat de Zevenhuisters zelf ook genoeg informatie voor hun heeft!

Op zoek naar distributiebonnen

Informatie en of goederen waar de werkgroep naar op zoek is zijn: distributiebonnen, ID-bewijzen, fotomateriaal, namen van te werk gestelden, evacuees, onderduikers, hoe was het leven, hoe ging de bevrijding, staking melkfabriek, verhalen rondom de NSB, dorpsgenoten die gestreden hebben in Nederlands Indië, etc.

Facebookpagina
De werkgroep heeft een Facebookpagina gelanceerd onder de naam “Bevrijd Zevenhuizen” Het emailadres is: 75jaarbevrijdingzevenhuizen@gmail.com. Als u liever persoonlijk contact wilt hebben, dan kunt u overdag contact opnemen met Jan Gerding 0594-631872 of Tineke Hummel 0594-631623. In de avonduren kunt u contact opnemen met Wobbe Britstra 0594-631861.

Facebook Comments Box

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *