Uitnodiging door de gemeenteraad van Veendam

De gemeenteraad van Veendam wil een goed beeld hebben van ervaringen van inwoners met de effecten rondom mijnbouwactiviteiten.

De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. Behalve aardgaswinning uit verschillende gasvelden is er ook sprake van zoutwinning in Borgercompagnie en Ommelanderwijk.

Dit is onder andere de reden geweest dat de raad heeft besloten om een meldpunt mijnbouwschade in te richten. Ook laat de raad zich door alle betrokken partijen informeren over de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten. De raad doet dit om de belangen van haar inwoners zo goed mogelijk te behartigen.

Bijeenkomst

De gemeenteraad hoort graag ervaringen van de inwoners van Veendam die te maken hebben met mijnbouwactiviteiten. Daarom organiseert de gemeenteraad op maandag 13 mei aanstaande een bijeenkomst waar inwoners hun verhaal kunnen doen over hun eigen ervaring met de mijnbouwactiviteiten. Iedere inwoner van Veendam kan dan zijn of haar ervaringen delen met raadsleden. Op basis van al die informatie is de gemeenteraad beter in staat om het gesprek aan te gaan en de effecten van de mijnbouw aan de orde te stellen bij de betrokken organisaties. De gemeenteraad kan zelf geen oplossing bieden, maar wel aandacht vragen bij de betreffende instanties.

Aanmelden

Wilt u meepraten en bent u inwoner van de gemeente Veendam? Meld u dan voor 28 april 2019 aan door een mail te sturen aan Griffie@veendam.nl. Vermeld dan uw naam, telefoonnummer en adres en met hoeveel personen u aanwezig bent. Ook vragen wij u om een korte omschrijving van uw inbreng te geven. Als u namens een groep bewoners naar deze bijeenkomst komt, geef  dit dan ook aan.

Vervolgens krijgt u van de griffie een uitnodiging. Hierin wordt aangeven hoe de avond er precies uit gaat zien en waar het plaats gaat vinden.

Bron: Gemeente Veendam

Facebook Comments Box

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *